near video-on-demand

(NVoD)beställvideo där filmer sänds om och om igen med fasta inter­vall, till exempel var tionde minut. Tittarna får alltså inte se filmerna de beställer exakt när de vill, utan de kan få vänta några minuter. Vis­ning­arna brukar vara avgiftsbelagda. – NVoD har aldrig blivit särskilt spritt och har på 2010‑talet till stor del trängts ut av beställvideo på internet. – Se också push video‑on‑demand.

[videoteknik] [ändrad 5 april 2017]