negatrend

negativ trend – trend som avtar eller för­svinner. Mark­nads­ana­ly­tiker skiljer ibland mellan mega­trender, mini­trender och nega­trender. Mega­trender, till exempel inter­net, leder till be­stå­ende för­änd­ringar på bred front, mini­trender är mer kort­livade och / eller snävt in­riktade och nega­trender är sådant som telefon­kiosker och kassett­spelare.

[trender] [ändrad 16 juli 2017]