negatrend

negativ trend – trend som avtar eller för­svinner. – Marknadsanalytiker skiljer ibland mellan megatrender, minitrender och negatrender. Megatrender, till exempel internet, leder till bestående föränd­ringar på bred front, minitrender är mer kortlivade och / eller snävt inriktade och negatrender är sådant som telefonkiosker och videospelare.

[trender] [ändrad 16 juli 2017]