neogeography

det att användare kompletterar webbkartor med egen information. – De markerar platser på Googles eller Yahoos kartor med egen information som andra besökare kan se. Sådana uppmärkta kartor kan vara av rent personlig natur, till exempel fotografier från platsen, eller innehålla systematisk information, till exempel om turistattraktioner eller kommunikation. Avancerad nygeografi kan räknas som hopkok (mashups).

[geo] [ändrad 26 januari 2018]

Dagens ord: 2013-06-14