net promoter score

(NPS) – ett vanligt mått på kundlojalitet. – Net promoter score bygger på frågan: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega? Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala, 0—10. De som ger betyg 0—6 kallas för detractors (baktalare), de som ger betyget 7—8 kallas för passives, och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade promoters (under­stödjare). Net promoter score kan anta ett värde mellan –100 och +100. För att få fram värdet på NPS räknar man andelen svar med betygen 9—10 och drar sedan bort andelen som har gett något av betygen 0—6. Betygen 7 och 8 tas inte med i beräkningen. NPS och Net promoter score är registrerade varumärken som tillhör upphovspersonen Fred Reichheld (länk) samt företagen Satmetrix (satmetrix.com) och Bain & Company (bain.com). – Läs mer på netpromotersystem.com. – Kritisk artikel i Wall Street Journal: länk.

[marknadsföring] [ändrad 11 december 2019]