networked

nätverksbaserad – om något som behöver vara anslutet till ett datornätverk för att fungera.