neutral interconnect

en internetknutpunkt som utväxlar trafik mellan olika operatörer utan inskränkningar. En GIX är ett exempel på neutral inter­connect.

[internet] [ändrad 11 februari 2018]