normie

nedsättande amerikansk benämning på ”vanligt folk”. – Normie ska inte förväxlas med normcore, en stil som går ut på att verka så vanlig som möjligt – se också borecore.

[jargong] [11 maj 2017]