normie

nedsättande amerikansk benämning på ”vanligt folk”. Det ska inte för­växlas med normcore, en stil som gick ut på att verka så vanlig som möj­ligt, se borecore.

[jargong] [11 maj 2017]