notification

avisering, notis; notify – avisera; även: notifiera. – Syftar inom it på korta meddelanden och / eller ljudsignaler som talar om för användaren att det finns ett meddelande eller en händelse att ta del av. – Notifiering och verbet notifiera används traditionellt om officiella kungöranden. – Notification overload – notisöverbelastning – det att det kommer för många notiser, så att det blir irriterande i stället för en hjälp.

[användargränssnitt] [meddelanden] [ändrad 4 september 2019]