nyckelåterställning

(key recovery) – återställning av förlorade krypteringsnycklar. – Nyckelåterställning erbjuds som en kommersiell tjänst av säkerhetsföretag och används legitimt om någon har förlorat sin egen krypteringsnyckel eller ifall en anställd som disponerar en viss krypteringsnyckel är försvunnen. Ofta bygger tjänsten på att nyckeln helt eller delvis deponeras hos säkerhetsföretaget. – Se också key recovery.

[kryptering] [ändrad 12 juni 2020]