nyckelbild

(keyframe) bild som i tecknad film används som utgångs­punkt för en sekvens bild­rutor. Nyckel­bilder kan till exempel visa början och slut på en tecknad figurs rörelse. De mellan­liggande bilder som behövs för att skapa illusionen av rörelse ritas i dator­animering av dator­program. I manuellt tecknad film tecknas nyckel­bilder av de skickligaste tecknarna. Sedan får mindre skickliga tecknare fylla i resten.