nyckelbild

(keyframe) – bild som i tecknad film används som utgångspunkt för en sekvens bildrutor. Nyckelbilder kan till exempel visa början och slut på en tecknad figurs rörelse. De mellanliggande bilder som behövs för att skapa illusionen av rörelse ritas i datoranimering av datorprogram. I manuellt tecknad film tecknas nyckelbilder av de skickligaste tecknarna. Sedan får mindre skickliga tecknare fylla i resten.

[rörliga bilder] [ändrad 10 maj 2020]