nyckelbild

(keyframe) – bild som i tecknad film används som utgångspunkt eller slutpunkt för en sekvens bildrutor. – Nyckelbilder kan till exempel visa början och slutet på en tecknad figurs rörelse. I datoranimering tecknas nyckelbilderna av mänskliga tecknare med stöd av datorprogram, medan de mellanliggande bilder som behövs för att skapa illusionen av rörelse ritas av datorprogram. I manuellt tecknad film tecknas nyckelbilder av de skickligaste tecknarna. Sedan får mindre skickliga tecknare fylla i resten.

[rörliga bilder] [ändrad 30 augusti 2021]