odds

sannolikhet uttryckt som en kvot, till exempel 1:2 eller 1:99. – Odds står för sannolikheten för att något händer delat med sannolikheten mot att det händer. Om sannolikheten för att något ska hända är ett på hundra är sannolikheten att det inte händer 99 på hundra. Då blir oddset 1:99. Om sannolikheten är två på hundra blir oddset 1:49. – När det gäller kommersiell vadslagning vänder man på siffrorna: man anger oddsen mot spelaren. Om spelaren satsar på något som är osannolikt, till exempel något som bara händer en gång på hundra, har hon höga odds, nämligen 99:1 – det är osannolikt att hon vinner, men om hon vinner blir det mycket pengar. Se högoddsare. (Faktiska odds i kommersiella spel – alltså vinsten ställd mot insatsen – är lägre än matematiska odds, eftersom spelföretaget tar sin del.)

[sannolikhet] [ändrad 27 maj 2022]