off the record

(OTR) – i journalistik: om information som lämnas ut på villkor uppgiftslämnarens namn inte anges. Ibland krävs det också att informationen inte citeras ordagrant.

[massmedier] [meddelarskydd] [ändrad 1 april 2021]