off the record

(otr) i journalistik: om information som lämnas ut på villkor att den inte citeras. Den som lämnar ut informa­tionen får inte heller namnges.