offshore development center

(ODC) – programutvecklingscenter utomlands, i synnerhet i låglöneland. I ett sådant center arbetar handplockade programmerare som fått specialutbildning, både för sina uppgifter och för att passa in i företagskulturen.

[systemutveckling] [ändrad 27 april 2018]