open education resources

resurser för öppen utbildning – fritt tillgängliga texter, bilder och annan information som kan användas för självstudier och undervisning. Se också massive online open course.