opencoin

en organisation som utvecklar ett system för elektroniska pengar. Det är baserat på David Chaums principer för betalningar som är anonyma, men där den som betalar ändå vid behov kan bevisa att hon har betalat. – opencoin, som skrivs med litet o, ska inte förväxlas med OpenCoin, det företag som sedan 2013 heter Ripple. – Se opencoin.org (senast uppdaterad 2014).

[elektroniska pengar] [ändrad 15 februari 2018]