opencoin

en organisation som utvecklar ett system för elektroniska pengar. – opencoin är baserat på David Chaums principer för betalningar som är anonyma, men där den som betalar ändå vid behov kan bevisa att hon har betalat. – opencoin, som skrivs med litet o, ska inte förväxlas med OpenCoin, det företag som sedan 2013 heter Ripple. – Se opencoin.org.

[elektroniska pengar] [ändrad 11 augusti 2022]