operativt hot

hot som utgörs av pågående eller omedelbart förestående fientlig verksamhet. För att möta operativa hot krävs att man bevakar vad tänkbara fientliga aktörer gör och noterar och utvärderar misstänkta aktiviteter. – Man skiljer mellan operativa hot, strategiska hot (fientliga aktörers övergripande mål på lång sikt) och taktiska hot (de medel och metoder som fientliga aktörer har till förfogande för att utföra attacker). – På engelska: operational threat.

[it-säkerhet] [4 oktober 2018]

Dagens ord: 2018-10-15