operatörsbunden

om mobiltelefoner: inställd så att det bara går att ringa med en operatör. – Operatörsbundna mobiltelefoner subventioneras av operatörerna mot att kunden förhindras att ringa med andra operatörer (med undantag av nödsamtal). Men det är relativt enkelt att låsa upp telefonen, alltså ta bort operatörsbindningen.

[mobilt] [ändrad 5 oktober 2021]