operatörsbunden

om mobiltelefoner: inställd så att det bara går att ringa med en operatör. – Operatörsbundna mobiltele­foner subventioneras av operatörerna mot att kunden förhindras att ringa med andra operatörer (med undantag av nödsamtal). Men det är relativt enkelt att låsa upp telefonen, alltså ta bort operatörsbindningen.

[mobilt] [ändrad 5 oktober 2021]