outside the box

to think outside the box –– att tänka i nya banor, att tänka på ett okonventionellt sätt. –– Jämför med out-of-the-box.

[kognition] [ändrad 29 november 2018]