over-the-top

(OTT)over-the-top video, over-the-top content – operatörsoberoende tjänster – video, ljud eller meddelanden som sänds till enskilda användare över data-, tele- eller kabelnätet av en fristående tjänst. Den fristående tjänsten tar inte betalt av kunden för datakommunikationen: den betalar kunden för genom sitt internetabonnemang. – Nätoperatören ser till att materialet kommer fram, men svarar inte för innehållet. Exempel är video från sajter som Youtube och omsändningar av tv‑program på begäran (som SVT Play) samt annan beställvideo. – Det kallas för over-the-top för att signalerna kommer utöver – ovanpå – de vanliga sändningarna. – Se också cord‑cutting. – I andra sammanhang betyder over the top (OTT) att något går för långt, att någon tar i för mycket, att något är överdrivet.

[datakommunikation] [ändrad 9 januari 2022]