overhead

  1. – i datakommunikation: se pålägg;
  2. – företagsekonomi: omkostnader, pålägg;
  3. – allmän betydelse: barlast (onödigt material).