pålägg

  1. (overhead) – extra data, till exempel adressinformation, som behövs i datakommunikation av tekniska skäl (för överföringen och för rättelse av fel), men som inte ingår i nyttolasten (payload), alltså inte ingår i meddelandet till mottagaren;
  2. – i företagsekonomi är pålägget (på engelska markup) skillnaden mellan anskaffningskostnad och försäljningspris. Pålägget kan uttryckas som procent av anskaffningspriset och kan alltså bli mer än 100 procent. Marginalen, däremot, är pålägget räknat som procent av för­sälj­nings­priset, alltså alltid under 100 procent. Så om man köper något för 100 kronor och säljer det för 250 kronor är pålägget 150 procent, eftersom 150 kronor är 150 procent av inköpspriset 100 kronor. Men marginalen är 60 procent, eftersom 150 kronor är 60 procent av försäljningspriset 250 kronor.

[datakommunikation] [företag och ekonomi] [ändrad 9 mars 2021]