paired storage

blandad lagring – kombination av hårddisk och ssd.