matris

Kodflödet från filmen The Matrix. Gröna tecken mot svart botten, vertikalt ordnade.
Ingen matris, men från The Matrix.
   1. – (matrix) – ordnad uppställning av data i två dimen­sioner, som i en tabell. – En matris används för speciella be­räk­ningar, matris­algebra, och de data som finns i matrisen kallas för element. Ibland kallas också liknande upp­ställ­ningar i tre eller fler dimen­sioner för matriser. – Jäm­för med array;
   2. – datorer eller annan utrustning som är tätt samman­kopplad i ett rutnät. Mot­svaras på engelska ofta av fabric, flät­verk;
   3. – se matrisskrivare;
   4. – allmänt ord för sådant som är ordnat i ett rut­näts­mönster.

– Den ursprungliga betydelsen av matris är ’gjut­form’. Den be­tyd­elsen har i ma­te­matik breddats så att den står för ett givet mönster som in­for­ma­tion måste passas in i. Ordet har också special­be­ty­delser inom andra områden.