matris

Kodflödet från filmen The Matrix. Gröna tecken mot svart botten, vertikalt ordnade.
Ingen matris, men från The Matrix.
  1. – ordnad uppställning av data i två dimensioner, som i en tabell. – Matriser används för speciella beräkningar, matrisalgebra, och de data som finns i matriser kallas för element. Ibland kallas också liknande uppställningar i tre eller fler dimensioner för matriser. – Se Wolfram Alphalänk. – Jäm­för med array;
  2. – datorer och annan utrustning som är tätt sammankopplade i ett rutnät. Motsvaras på engelska ofta av fabric, flätverk;
  3. – se matrisskrivare;
  4. – allmänt ord för sådant som är ordnat i ett rutnätsmönster.
  5. – engelska the matrix används också om ett samhälle där indoktrinerade människor utan att inse det agerar i ett mönster som fastställts av överheten. – Se också filmen The Matrix (länk).
  6. – Den ursprungliga betydelsen av matris är gjutform. Ordets betydelse har i ma­te­matik breddats så att det kan stå för ett mönster som tal eller data måste passas in i. Ordet matris har också specialbetydelser inom andra områden. – På engelska: matrix.

[framtidsvisioner] [matematik] [nätverk] [skrivare] [ändrad 1 september 2021]