pay-as-you-go

benämning på betalning för tjänster där kunden betalar:

  • – direkt vid användningen eller:
  • – med ett förskottsbelopp som förbrukas successivt, baserat på användning.

– Kunden bygger inte upp någon skuld som ska betalas i efterhand. Det förekommer inga fasta avgifter. Kontantkort för mobiltelefoni brukar räknas som pay‑as‑you‑go. – Skrivs också payasyougo, förkortat PAYGO. – I amerikansk statsförvaltning står pay‑as‑you‑go för principen att kostnader ska täckas av den existerande budgeten, inte av lån eller förväntade ökningar av skatteintäkterna.

[företag och ekonomi] [23 november 2018]