payee

betalningsmottagare: – bill payee – betalningsmottagare för räkning (ett bankkonto); – electronic bill payee eller online bill payee – förinställd betalningsmottagare för betalningar över internet. – Banker, till exempel i Storbritannien, har listor över sådana betalningsmottagare på sina internetsajter. På en del banker kan kunderna själva mata in betalningsmottagare som då blir tillgängliga för andra kunder.

[betalningar] [ändrad 14 februari 2018]