peanut-buttering

att sprida ut resurserna så jämnt att ingen får tillräckligt mycket.