pirat

vanlig beteckning på personer som gör otillåtna eller oönskade saker, eller på deras produkter:

  1. – om otillåten kopiering av musik, film, datorprogram eller industriprodukter, se piratkopiering;
  2. piratdelar – reservdelar och tillbehör från en annan tillverkare än den som tillverkat det som reservdelarna eller tillbehören ska vara till. Att sälja, köpa och använda piratdelar är lagligt, men det kan leda till problem med garanti och service. (Jämför med grå marknad);
  3. – någon som kringgår eller trotsar lagar och bestämmelser, till exempel piratradio.

[pirat] [ändrad 13 augusti 2012]