plånboksandel

(share of wallet) – den andel av en persons eller ett företags inköp som görs hos ett visst företag. Ofta jämför man bara utgifterna för likartade produkter: hur mycket du köper för hos Shell jämförs med hur mycket du köper för hos OKQ8 med flera. – Uttrycket används ibland också för hur mycket av försäljningspriset som går till de olika leden i försäljningskedjan: tillverkare, distributör, detaljhandel.

[företag och ekonomi] [ändrad 27 maj 2020]