plugfest

evenemang då tillverkare av u­trustning som följer en viss standard praktiskt testar om ut­rustningen verkligen fungerar ihop. Alltså till exempel ifall en kon­takt från före­tag A fungerar i ett uttag från före­tag B. Kallas också för plug­test.

[sammankoppling] [ändrad 25 november 2014]

Dagens ord: 2014-11-28