point of presence

(PoP) – plats där ett kommunikationsnät är anslutet till internet. Oftast gäller det anslutning mellan ett mobiltelefonnät och internet. – I USA används termen point of presence också om anknytningen mellan ett lång­distans­tele­fon­nät och ett lokalt telefonnät.

[internet] [mobilt] [telekom] [ändrad 7 november 2017]