polynom

  1. – om matematisk komplexitet – se P;
  2. – matematiskt uttryck som består av siffror, potenser, konstanter, variabler och de fyra räknesätten. Med andra ord vad som ofta kallas för en ”matematisk formel”. På engelska: polynomial. – Mer i Wikipedia.

[matematik] [ändrad 3 juni 2020]