postdiktion

det att något verkar förutsägbart efter att det har inträffat. (”Jag visste att det skulle hända!”) – Ordet postdiktion används dels nedsättande om efterhandsklokhet, dels deskriptivt om psykologiska fenomen. Termen har saklig betydelse bland annat i kognitions‑vetenskap och i neurovetenskap. Den beskriver hur en del upplevelser får betydelse först i efterhand, när medvetandet har skapat en helhetsbild av händelsen det gäller. – Ordet postdiktion kan också användas om seriös rekonstruktion av det som föregick en oväntad och allvarlig händelse, gjord i syfte att upptäcka de varningstecken som man har missat. – Postdiktion, på engelska postdiction, är ett nyligen konstruerat ord – motsatsen till prediktion.

[psykologi] [ändrad 13 januari 2023]

Dagens ord: 2023-02-16