Postels lag

”Var försiktig med vad du gör, var fri­kostig med vad du tar emot.” – Prin­cipen handlar på hur man bör agera i ett dator­nät­verk: man ska nog­grant följa alla regler när man sänder till andra, men när man tar emot meddelanden från andra ska man vara to­le­rant mot even­tu­ella fel, så länge som hel­heten är möjlig att tyda. – Upp­kallad efter inter­netpion­jären Jon Postel (1943—1998, se Wikipedia). Den är också känd som robusthetsprincipen (the ro­bust­ness princi­ple). (Se också robusthet.)

[internet] [lagar] [ändrad 29 oktober 2018]