pranking4profit

pranking for profit – data­intrång där man stjäl pengar som betalas med SMS från mobil­telefon. – Prank­ing kommer av prank, hyss, men här be­skriver det alltså brotts­lig­a handlingar.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 29 maj 2018]