pranking4profit

pranking for profit –– data­intrång där man stjäl pengar som betalas med SMS från mobil­telefon. –– Prank­ing kommer av prank, ’hyss’, men här be­skriver det alltså brotts­lig­a handlingar.

[it-relaterad brottslighet] [ändrad 29 maj 2018]