predictive frame

P-bild, rekonstruerad bild – i videokomprimering: komprimerad bildruta som bara innehåller det som skiljer den från föregående bildruta. Bildfilen innehåller alltså bara det som inte finns med i föregångaren. Om man till exempel komprimerar en video av en nyhetsuppläsare är det onödigt att komprimera bakgrunden i nyhetsstudion för varje bildruta: det räcker med att ta med ändringarna i nyhetsuppläsarens ansikte. – Kallas på engelska också för P-frame.

[komprimering] [videoteknik] [ändrad 20 januari 2016]