primär

(primary eller master) – i teknik: en anordning som styr andra anordningar (sekundärer) eller som fungerar som förebild eller original. Kallas på svenska också för master. Ordparet primär/sekundär används i stället för master/slav, eftersom det ordparet anses ha olämpliga associationer. – När man talar om master copy och liknande uttryck med betydelsen ’det exemplar som antas vara korrekt och som de andra ska jämföras med’ kan det översättas med referensexemplar.

[it-system] [ändrad 20 januari 2016]