printer quota

(pquota) – utskriftstilldelning: antal utskrifter som en användare har rätt att göra under en viss tid på en gemensam skrivare. Vanligt på universitet för att studenterna inte ska göra av med för mycket papper.

[skrivare] [ändrad 14 oktober 2018]