pronomenresolution

uträkning av vilket ord eller namn i en text som ett personligt pronomen syftar på. – Exempel: ”Lisa hade en syster som hette Ida och som var gift med Robert, men hon hade inga barn.” Vem syftar hon på – Lisa eller Ida? Program för auto­ma­tisk översättning och textsammanfattning bör kunna räkna ut det. – En artikel om pronomenresolution av Johnne Adermark och Fredrik Landes på KTH finns här (borttagen). – Pronomenresolution används också i den automatiska textsammanfattaren SweSum, klicka här. – På engelska: pronoun resolution.

[språkteknik] [ändrad 19 maj 2021]