pronomenresolution

(pronoun resolution) – att räkna ut vilket ord eller namn i en text som ett pronomen syftar på. Exempel: ”Lisas syster Ida var gift med Robert, men hon hade inga barn.” Vem syftar hon på – Lisa eller Ida? Program för auto­ma­tisk över­sättning och text­samman­fatt­ning bör kunna räkna ut det. – En artikel om pro­nomen­resolution av Johnne Adermark och Fredrik Landes på KTH finns här. Pronomen­resolution används också i den automatiska textsammanfattaren SweSum, klicka här.