prosument

  1. producent + konsument – en som hjälper till att sammanställa eller utforma det som hon konsumerar, till exempel genom att sammanställa material (musik, nyheter, bilder) i en ny form som sedan sprids vidare;
  2. professionell + konsument – amatör som ställer lika höga krav på utrustning (kameror, musikinstrument etcetera) som professionella användare;
  3. proaktiv + konsument – konsument med ett aktivt förhållande till tillverkare – en som flitigt kommer med förslag och klagomål.

– På engelska: prosumer.

[it-folkgrupper] [ändrad 4 augusti 2021]