psyche!

ungdomsspråk på nätet: ”jag skojar.” (”Bill Gates is my father. – Psyche!”)

[jargong] [ändrad 28 november 2018]