puffa

(to poke) – i Facebook: att skicka en hälsning till en vän. Hälsningen är ordlös och består av en enkel symbol. Läs mer på Facebook.