PUK

personal unblocking key – i mobiltelefoner: en vanligen åttasiffrig nyckel som behövs för att aktivera en mobiltelefon som har låsts efter att någon har matat in fel PIN flera gånger.

[förkortningar på P] [mobiltelefoner] [ändrad 20 januari 2016]