nyckel

  1. – se krypteringsnyckel;
  2. – i databaser: ett värde (namn, tal, nummer) som kan användas för att entydigt identifiera en rad (post) i en relationsdatabas eller i en annan fil. Om databasen är korrekt upplagd (se normalisering) ska samma nyckel inte kunna stå på mer än ett ställe i samma tabell. Man kan till exempel ha personnummer som nyckel (förutsatt att samma person bara får förekomma en gång i databasen). – Se också primärnyckel, kandidatnyckel och främmande nyckel (referensattribut);
  3. – teckenserie som används för identifiering och vid autentisering. Sådana teckenserier kallas ofta för koder, till exempel pinkod, men de är inte koder i ordets egentliga betydelse. Nycklarna kan vara lagrade på kort eller på, till exempel, bilnycklar för att överföras trådlöst med RFID eller NFC, men de kan också vara avsedda att matas in för hand, som nycklarna för bankomatkort och kontokort. De kan vara korta eller långa.

– På engelska: key.

[databaser] [kryptering] [lösenord] [ändrad 26 september 2018]