puk2

en puk som behövs för att låsa upp en blockerad pin2.