punkttäthet

(dot pitch) – mått på upplösning hos bildskärmar. – Punkttäthet är avståndet från mitten av en bildpunkt på skärmen till mitten på den närmaste av samma färg. Mäts i millimeter. Ju lägre värde, desto högre upplösning, vilket normalt är önskvärt. På en bildskärm för persondator bör värdet vara 0,28 millimeter eller mindre. På tv‑apparater och storbildskärmar går det bra med större värden, eftersom tittarna står längre ifrån. – Observera att måttet gäller de materiella bildpunkterna på bildskärmen, inte pixlar i de bilder som visas: en pixel representeras av flera bildpunkter på bildskärmen. Skilj också mellan punkttäthet och pixelmått: punkttäthet anges i bråkdelar av millimeter och är oberoende av bildskärmens storlek, medan pixelmåttet mäts i antal pixlar, oavsett hur stora eller små de är. (Även punktgrad, bildpunktsavstånd, bildpunktstäthet.)

[bildskärmar] [upplösning] [ändrad 5 maj 2022]