punkttäthet

(dot pitch) – mått på upplösning hos bildskärmar: avståndet från mitten av en bildpunkt på skärmen till mitten på den närmaste av samma färg. Mäts i millimeter. Ju lägre värde, desto högre upp­lösning, vilket normalt är önskvärt. På en bild­skärm för persondator bör värdet vara 0,28 millimeter eller mindre. På tv‑apparater och stor­bild­skärmar går det bra med större värden, eftersom tittarna står längre ifrån. – Observera att måttet gäller de fysiska bildpunkterna på bild­skärmen, inte pixlar i de bilder som visas: en pixel representeras av flera bild­punkter på bild­skärmen. Skilj också mellan punkttäthet och pixel­mått: punkttäthet är ett absolut mått som anges i bråkdelar av millimeter och är oberoende av bildskärmens storlek, medan pixelmåttet mäts i antal pixlar, oavsett hur stora eller små de är. (Även punktgrad, bildpunktsavstånd.)

[bildskärmar] [upplösning] [ändrad 29 november 2018]