pure-play

beteckning på företag som uteslutande tillhandahåller ett visst slags produkter eller tjänster, eller som enbart använder en viss distributionskanal. Ordet används också om företag som specialiserar sig på ett led i tillverkningskedjan. – Pure-play e‑commerce syftar på försäljning enbart genom internet – det säljande företaget har inga butiker. – Pure‑play kan, beroende på sammanhanget, översättas med renodlad, specialiserad, nischad, exklusiv.

[företag och ekonomi] [produkter och tjänster] [ändrad 30 januari 2019]