purple squirrel

”lila ekorre” – icke existerande person som upp­fyller kraven i en viss typ av plats­annonser: ska ha docent­kompetens, tjugo års be­styrkt arbetslivserfaren­het, vara amiral i reserven samt vara högst 30 år gammal.

[arbetsmarknad] [ändrad 24 september 2018]