purple squirrel

”lila ekorre” – icke existerande person som upp­fyller kraven i en typ av plats­annonser: ska ha docentkompetens, tjugo års be­styrkt arbetslivserfaren­het och vara amiral i reserven samt vara högst 30 år gammal.

[arbetsmarknad] [ändrad 5 maj 2023]