quest

i datorspel: uppdrag, uppgift, jakt – uppgift som spelaren ska lösa, till exempel hitta ett före­mål, för att få poäng när upp­giften är löst. En sub­quest är en poäng­givande del­upp­gift i en quest.

[spel] [ändrad 11 september 2019]