quest

  1. Meta QuestVR-glasögon från Meta. – De lanserades 2019 under namnet Oculus Quest efter företaget Oculus som Meta köpte 2014. De används i Horizon Worlds;
  2. – i datorspel: uppdrag, uppgift, jakt – uppgift som spelaren ska lösa, till exempel hitta ett före­mål, för att få poäng när upp­giften är löst. En sub­quest är en poäng­givande del­upp­gift i en quest.

[spel] [ändrad 13 oktober 2022]