radbrytning

uppdelning av en text i rader; instruktion eller manöver som gör att det sker:

  • – fast radbrytning – instruktion om att radbrytning ska göras på en bestämd plats i texten, även om det finns utrymme kvar på raden. Används när man börjar nytt stycke, men det kan också användas av andra skäl. Markeras i ordbehandlare med en vanligtvis osynlig instruktion i texten. – Äldre ordbehandlare markerade fast radbrytning vid slutet av varje rad, vilket gjorde det besvärligt att flytta textmassan till ett annat sidformat. – På engelska: hard return eller paragraph break;
  • – mjuk radbrytning – det radbyte (ordflytt) som ordbehandlare gör automatiskt när det inte får plats fler ord på en rad. Om texten ändras så ändras också radbrytningen om det behövs. – På engelska: soft return, wrap eller word wrap.

– På engelska: line break.

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 9 februari 2020]