real programming

ironiskt om att skriva program utan att använda hjälpmedel för felsökning (avbuggning).

[programmering] [ändrad 20 januari 2016]